Promotieonderzoek naar de Webcamtest

Op 4 oktober 2010  |  nieuws

Tremani ontwikkelt al vele jaren multimediale tests voor Van der Maesen Koch HRM Advies. Een aantal van deze tests zijn kritisch onderzocht tijdens het promotieonderzoek van Janneke Oostrom. Op 1 oktober 2010 promoveerde zij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam tot doctor in de psychologie.

Janneke Oostrom onderzocht allerlei aspecten van moderne multimediatests. De titel van haar dissertatie is New Technology in Personnel Selection: the Validity and Acceptability of Multimedia Tests. Ze gebruikte onder andere de Webcamtest en de SQ-test van Van der Maesen Koch in haar onderzoek. Beide tests zijn ontwikkeld door Tremani.

De volgende aspecten van de Webcamtest zijn nader onderzocht:

  • predictieve validiteit (voorspelt de Webcamtest de effectiviteit van gedrag die de test pretendeert te voorspellen?)
  • incrementele validiteit (voegt de Webcamtest nog voorspellende waarde toe nadat je andere, traditionele, tests hun voorspellend werk hebt laten doen?)
  • acceptatie (wordt de Webcamtest gezien als interessant, relevant, uitdagend?)
  • relatie met persoonsfactoren (welk type mensen vindt de Webcamtest interessant en welk type juist minder?)

Janneke Oostrom concludeerde in haar onderzoek het volgende over het gebruik van multimediatests zoals de Webcamtest en de SQ-test:

  • multimediatests hebben toegevoegde waarde ten opzichte van traditionele tests;
  • multimediatests spelen in op recente ontwikkelingen in de selectiepraktijk;
  • multimediatests hebben voorspellende waarde voor studiesucces en werksucces;
  • kandidaten reageren positief op multimediatests; met name kandidaten die hoog scoren op openheid voor nieuwe ervaringen.

Het mooie van het onderzoek is dat vanuit wetenschappelijke hoek licht wordt geworpen op de verdiensten van de methoden van Vander Maesen Koch. De onafhankelijke toetsing vormt een verdere legitimering voor gebruik van de methoden in de praktijk.
 

Een nieuw testportaal: T-station

Op dit moment werken we in opdracht van Van der Maesen Koch aan de ontwikkeling van een compleet nieuw testportaal: T-station. Multimediale tests zoals de Webcamtest en de SQ-test zullen in dit nieuwe testmanagementsysteem worden opgenomen. Het nieuwe testportaal zal 1 januari 2011 online worden geïntroduceerd.

 

Links:
www.vandermaesenkoch.nl
www.webcamtest.nl

Meld u aan voor onze nieuwsbrief